• به سایت مهد کودک و پیش دبستانی یگانه خوش آمدید
مهد کودک وپیش دبستانی یگانه

هر انسان مستحق و سزاوار بهترین تجربه برای یکبار زندگی کردن در دنیاست؛ باید تلاش کنیم چون تکرار نمی شود.

افتراسکول

after school چیست؟

بعد از مدرسه می توانید بدون نگرانی و با خیال آسوده فرزندان خود را به مرکز تخصصی کودک یگانه بسپارید.

در after school چه اقداماتی انجام می شود؟


دانش آموزانی که در این دوره ثبت نام می کنند، بعد از مدرسه می توانند در مرکز تخصصی یگانه ناهار میل کنند و تکالیف خود را با نظارت مربی مجرب انجام دهند.