• به سایت مهد کودک و پیش دبستانی یگانه خوش آمدید
مهد کودک وپیش دبستانی یگانه

هر انسان مستحق و سزاوار بهترین تجربه برای یکبار زندگی کردن در دنیاست؛ باید تلاش کنیم چون تکرار نمی شود.

خدمات آموزشی خانه فرهنگ و کودک یگانه

 ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی کودک، خانواده و زوج درمانی
 برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مادران و خانواده ها
 آموزش زبان های انگلیسی، ترکی استانبولی، عربی و ...
 تورهای گردشگری 
 آموزش های غیرمستقیم همراه با بازی، قصه گویی، نمایش و ...
 برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه کودکان شامل مهارت های زندگی، مشاغل و ...