• به سایت مهد کودک و پیش دبستانی یگانه خوش آمدید
مهد کودک وپیش دبستانی یگانه

هر انسان مستحق و سزاوار بهترین تجربه برای یکبار زندگی کردن در دنیاست؛ باید تلاش کنیم چون تکرار نمی شود.

برنامه های تفریحی

 اردو تفریحی آموزشی
 اردو با خانواده
 بازدید از مراکز آموزشی و مهارتی (کارگاهها- کارخانه- مراکز تولیدی....)
 جشنهای تولد گروهی
جشن های مناسبتی
 پخش فیلم های تفریحی - آموزشی