• به سایت مهد کودک و پیش دبستانی یگانه خوش آمدید
مهد کودک وپیش دبستانی یگانه

هر انسان مستحق و سزاوار بهترین تجربه برای یکبار زندگی کردن در دنیاست؛ باید تلاش کنیم چون تکرار نمی شود.

برنامه های آموزشی

 

                                                                                                                  

برنامه هفتگی  من در کلاس گل های آفتابگردان(1 الی 3سال)

                                                
            
 
                           
هفته 8-8:30 8:30-9 9_10 10-10:15 10:15-10:45 10:45-11:15 11:30-11:15 12:15-11:30 12:15-15 15-15:30 16-15:30
شنبه ورزش صبحگاهی نیایش صبحگاهی و صرف صبحانه خمیر بازی آموزش فلش کارت میوه و سبزی شستن دست ها و آماده شدن برای صرف میان وعده صرف میان وعده و تغذیه سالم کلاژ آشنایی با پاییز تمرین شعر هفته صرف ناهار ساعت آرامش و استراحت میان روزی و قصه خوانی صرف میان وعده و تغذیه سالم بازی مشارکتی و گروهی
یکشنبه مفاهیم ریاضی و اشکال هندسی نقاشی با تکنیک شناخت رنگ ها
دوشنبه شناخت اعضای بدن و لگو بازی بازی در طبیعت بازی مهارت فردی
سه‌شنبه
 
آموزش فلش کارت غذا ها و اندازه ها بازی و کاردستی با رنگ انگشتی نمایش عروسکی
 
چهارشنبه بازی با اسباب بازی هایم بازی مهارتی و چشمی قصه گویی و داستان
پنج ‌شنبه بازی دومینو عروسک بازی یوگا و موسیقی  
 

 

                                       

 

 


برنامه هفتگی  من در کلاس گل های نیلوفر آبی(
الی سال)
 
 
      
هفته 30/8-8 8:30-9 30/9-9
 
30/9-10  
10-10:45
 
10:45-11:30
 
12-11:30
12-12:45 45/12-15/13  
14-15/13
 
15-14
 
15-15:30  
16-15:30
شنبه ورزش صبحگاهی نیایش صبحگاهی و صبحانه سالم رویکرد هفته و نگرش خلاقانه صرف میان وعده و تغذیه سالم جشنواره  رنگی پژوهشگران کوچک لحظات شاد و موزیکال ساز بلز
(11:30-11)
صرف ناهار ساعت آرامش و استراحت میان روزی و کتابخوانی تمرین شعر و سوره هفته زیست شناسان کوچک صرف میان وعده و تغذیه سالم مهارت های زندگی و اجتماعی
یکشنبه سازه های هوشمند من و زبان دوم (زبان انگلیسی)
10:15-9:30
تقویت هوش فضایی سفالگران کوچک بازی بسازیم تقویت مهارت چندگانه بازی با خمیر رنگی
دوشنبه خلاقیت من و مامان تقویت مهارت لامسه ورزشکاران کوچک
(ایروپیلاتس)
(11-10:30)
نقاشی با تکنیک چاپ دوخت واره رنگی پازل های رنگی الگویابی و جورچین
سه‌شنبه سرآشپزهای کوچک من و زبان دوم (زبان انگلیسی)
10:15-9:30
تقویت هوش ریاضی آشنایی با مفاهیم بازیافت بازی هاب ملل و قومی کاردستی با برش بازی های تعادلی-فیزیکی
چهارشنبه دستاوردهای من و مامان دنیای من و اسباب بازی هایم ورزشکاران کوچک
(ایروپیلاتس)
(11-10:30)
نمایش نامه خوانی مجله رنگی زیست شناسان کوچک من و دنیای اطرافم(کتاب کار علوم)
 
                            
  برنامه هفتگی من در کلاس گل های لاله(الی سال)
 
  
 
                                   
هفته 30/8-8 8:30-9 45/9-9
 
45/9-10  
45/10-10
 
30/11-45/10
 
12-30/11
13-12 14-13  
20/14-14
 
15-20/14
 
15-15/15  
16-15:15
شنبه ورزش صبحگاهی نیایش صبحگاهی و صبحانه سالم چالش هفته و کارگاه سخنوری صرف میان وعده و تغذیه سالم موسیقی دانان کوچک
 (11-30/10)
پژوهشگران کوچک خمیر بازی و خلق اشکال صرف ناهار ساعت آرامش و استراحت میان روزی و کتابخوانی تمرین شعر هفته
 
کتاب کار من(علوم) صرف میان وعده و تغذیه سالم مهندسین کوچک و خلق حجم با ماکارونی
یکشنبه کارگاه دریاچه نمک من و زبان دوم (زبان انگلیسی)
   (11-10:15)
پازل ملل من و کتاب کارم (مهارت های اجتماعی) کلاژ خلاق خمیر بازی و خلق اشکال بازی مهارتی حرکتی
دوشنبه بازی در طبیعت(بازی مهارتی) کارگاه نقاشی خلاق ورزشکاران کوچک
(ایروپیلاتس)
   (11:30-11)
اوریگامی کاردستی خلاق خلاقیت با قیچی سفالگری خلاق
سه‌شنبه آشپز کوچولو ها و دنیای خوراکی ها من و زبان دوم (زبان انگلیسی)
  (11-10:15)
من و کتاب کارم (ریاضی دانان کوچک) کارگاه دوخت عروسک گردانی تکنیک چاپ
 
بازی با حواس پنجگانه
چهارشنبه من و دنیای اسباب بازی هایم کارگاه مهارت سنجی(بازی) ورزشکاران کوچک
(ایروپیلاتس)
   (11:30-11)
مجله رنگی آشنایی با ملل تمرین سوره هفته نقاشی خلاق (کار با گواش) خلاقیت های من و مامان