• به سایت مهد کودک و پیش دبستانی یگانه خوش آمدید
مهد کودک وپیش دبستانی یگانه

هر انسان مستحق و سزاوار بهترین تجربه برای یکبار زندگی کردن در دنیاست؛ باید تلاش کنیم چون تکرار نمی شود.

انواع خدمات

 اهداف و ماموریت ها:

خانه ی کودک یگانه با استفاده از آخرین متدهای پیشرفته دنیا، زیر نظر دکتری و کارشناسی ارشد تربیتی و روانشناسی، مکانی امن و شاد را برای رشد همه جانبه  کودکان دلبند شما فراهم نموده است.
 هدف اصلی ما در این مکان آموزش مهارت های(اجتماعی، فردی، جسمی، حرکتی و...) می باشد.
 هدف این است که فرزند شما را برای زندگی اجتماعی مهیا کنیم.
  1. انواع خدمات
  2. امکانات و فضاها
  3. برنامه های آموزشی
  4. برنامه های تفریحی