• به سایت مهد کودک و پیش دبستانی یگانه خوش آمدید
مهد کودک وپیش دبستانی یگانه

هر انسان مستحق و سزاوار بهترین تجربه برای یکبار زندگی کردن در دنیاست؛ باید تلاش کنیم چون تکرار نمی شود.

خانه کودک

راه اندازی و اجرای تورهای گردشگری در سطح شهر تهران(تهرانگردی) و همچنین در سطح کشور به صورت گروهی با حضور کودکان و اعضای خانواده طراحی و اجرا می گردد.

هدف این تورها معرفی جاذبه های گردشگری از نظر تاریخی، طبیعی در سطح کشور می باشد.

در این تورها، امکانات ترانسفر و استفاده از افراد متخصص، جهت راهنما مهیا می باشد.